Tävling

TÄVLING


Från och med den 1 januari 2012 hittar du alla officiella tävlingar och prov i SBK Tävling. Se knapp för länk.


Här anmäler du dig. Klicka på knappen för att komma direkt till tävlingar arrangerade av OBK.


Funderar Du på hur Du kan hjälpa till, vara mer delaktig och lära dig mer?

Du är varmt välkommen att höra av dig till tävlingssektionen.
Skicka iväg ett "hej" på facebook/Instagram eller maila någon i styrelsen.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 🙂
TÄVLANDE - hantering i SBK Tävling

 

1. Skapa konto

 

 • Alla som vill tävla måste ha ett eget konto på SBK Tävling .
 • Klicka in på Skapa konto högst upp till höger på startsidan i SBK Tävling http://sbktavling.se
 • Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skapa ditt eget lösenord.
 • Gå sedan in på Mina sidor och lägg till hundar och förare. Man kan vara flera som tävlar med samma hundar.
 • Gå in på Mina hundar – om man har en registrerad hund räcker det med att fylla i registreringsnummer så kommer all övrig info upp om hunden. 
 • All tävlingsinformation så som vilken tävlingsgren och klass man tävlar i måste man fylla i själv. Vid uppflyttning i klasser måste man själv gå in och uppdatera här, görs inte detta kan man inte anmäla sig till tävling i nästa klass.

 

2. Anmäla till tävling

 

 • Hitta tävlingen du vill anmäla till under fliken Tävlingar.
 • Ange klass du vill anmäla till
 • Ange hund och förare
 • Lägg anmälan i kundkorgen

 

Vid eventuella problem eller frågor kontakt alltid support@sbktavling.se


 

Varmt välkomna till Oskarshamns Brukshundklubb!


ANMÄLAN TILL MH


Även anmälan till mentalbeskrivning (MH) sker via SBK tävling (se info ovan). Men välj vid din anmälan att betalningen sker direkt till arrangör. Kostnaden är 600 kr och sätts in på  bankgiro 501-5029 senast 3 veckor innan arrangemanget.  Ange vid betalningen vilket datum anmälan gäller, ditt namn samt hundens registreringsnummer.


Vid frågor kontakta Carina Andreasson på tel 073-091 56 81 eller rus@oskarshamnsbk.se 

 

TÄVLINGSLICENS


Från 1 januari 2008 registrerar Svenska Kennelklubben tävlings- och provresultat även för oregistrerad hund. Kravet är att hunden har ett unikt licensnummer och har fått en tävlingslicens utfärdad. Observera att hunden måste ha en tävlingslicens för att kunna tävla eller delta på prov med oregistrerad hund inom SKK-organisationen.

 HUNDFÖRARMÄRKE 


Du som tävlar i bruks- eller lydnadsprov kan ansöka om Svenska Brukshundklubbens hundförarmärke i brons, silver eller guld.


Du som tävlar i bruks- eller lydnadsprov kan skaffa dig en fin bekräftelse på era framgångar. Hundförarmärket finns både som brosch och tygmärke i brons, silver eller guld. Ansök enligt statuterna nedan.


Statuter för Svenska Brukshundklubbens hundförarmärke:


Grundläggande meriter
Hundförarmärket kan tilldelas medlem i Svenska Brukshundklubben, vilken som hundförare vid tävlan med hund vid officiellt bruksprov eller lydnadsprov eller en kombination av dessa, anordnade av SKK-organisationen, uppnått följande meriter:


Brons
Godkänt resultat i lägre klass vid bruksprov eller 1:a pris i lydnadsklass 1.


Silver
Godkänt resultat i elitklass eller 1:a pris i lydnadsklass 2.


Guld
10 gånger uppfyllt fodringarna för certifikatpoäng i elitklass vid bruksprov eller

10 gånger erövrat 1:a pris lydnadsklass 3.


Varje hundförare får tillgodoräkna sig de meriter som uppnåtts av ekipaget med vederbörande som förare. Hjälpförare i rapporthundsgruppen får ej tillgodoräkna sig uppnådd merit för ekipaget. Meriterna får omfatta högst tre hundar, för vilka ej krävs att föraren är ägare eller att denne utbildat hunden.


Ansökan
Ansökan om hundförarmärket jämte meritförteckning (exempel tävlingsboken) ska inlämnas av föraren till lokalklubben och omfatta följande uppgifter:

 

 1. Förarens namn, adress och klubbtillhörighet.
 2. Hundens/hundarnas namn samt registreringsnummer.
 3. Bestyrkta uppgifter i meritförteckningen.

 

Efter lokalklubbens kontroll av den sökandes uppgifter, fattar klubben beslut om tilldelning. OBK står för kostnaden för brosch eller tygmärke till den som uppfyller kraven.


Välkommen med din ansökan!


Mejla dina uppgifter till styrelsen:
styrelse@oskarshamnsbk.se


Texten är hämtad från Svenska Brukshundklubben där du kan läsa mer.
http://brukshundklubben.se/tavling-utstallning/tavlingsgrenar/lydnadsprov/hundforarmarke/