Medlemsförmåner

Trivselregler


Allmänt


 • Gör det till en god vana att diska och tömma soporna efter dig när du använder köket.
 • Torka av borden du använt.
 • Ta upp och rengör eventuella vattenskålar som din hund använt.
 • Sopa upp efter dig och din hund i stugorna när ni lämnat delar av gräsplanen kvar inomhus. Rengör skorna så gott du kan innan du går in.
 • Om du tar sista papperet på toa se till att det kommer dit nytt, gäller även tvål och handdukar. Töm papperskorgen om den är full.
 • Rengör efter dig om du använder duschen i källaren.

 

Planerna


På klubbens stora gräsplaner är alla välkomna att träna sina hundar så länge trivselreglerna följs och tävlings- och kursverksamhet inte störs. 


 • Visa hänsyn mot varandra och varandras träning på klubben. Tänk på att det kan förekomma skotträning på torsdagar och lördagar.
 • Det är inte tillåtet att rasta sin hund på våra planer. Detta gäller samtliga planer även Valpplanen och Agilityplanen.
 • Gör det till en god vana att komma till kurs eller träning med en välrastad hund. Om olyckan skulle vara framme trots detta, plockar du naturligtvis upp efter dig. Kasta din påse i en för ändamålet uppsatt papperskorg.
 • Träna aldrig på våra hinder utan att först ha fått undervisning i hur de används. Detta gäller för alla hinder, A-Hinder och bruksstege på appellplanen och samtliga balanshinder på agilityplanen.
 • Löptikar hänvisas till vänstra planen (ifrån klubbstugan sett). För Agilityhundar gäller tikskydd på under löpet, för att undvika dropp på och i hindren.


OM DU GÅR KURS SKA DU ALLTID FÖLJA DE

INSTRUKTIONER SOM DINA INSTRUKTÖRER GER DIG.


Drogpolicy för Oskarshamns Brukshundklubb

 

Oskarshamns Brukshundklubb är en förening som ska förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. Vår förening vill bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar både fysiskt, psykiskt och socialt. Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och andra droger är negativt för alla former av vår verksamhet. Dessutom ska föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i våra aktiviteter.

 

Vår policy innebär

 

 • Att all kursverksamhet i Oskarshamns Brukshundklubb ska vara helt alkohol- och drogfri.
 • Att rökning inte får ske i föreningens lokaler, det är en rökfri klubb.
 • Att bruk och även hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt lag och därmed helt oacceptabelt och får därför inte förekomma i vår verksamhet.
 • Att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdomar är närvarande.

 

Vår policy för styrelsen innebär

 

 • Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy.
 • Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.
 • Att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger.

 

Så här ska föreningen agera när policyn inte efterlevs

 

 • Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om den berörde är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

 

Så här gör vi för att vår policy ska bli känd hos alla våra medlemmar

 

 • Information ska finnas på föreningens hemsida.
 • Uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet.

 

//Styrelsen


Nycklar


Medlemmar kan lösa ut en nyckel till klubben som ger tillgång till källaren där man tänder lamporna på planen och kan spola av sin hund, till toaletten och värmen i klubbstugan samt till agilityboden. Du betalar 400 kr för nyckeln. Om du inte längre har användning för nyckeln kan du lämna tillbaka den och få 200 kr tillbaka av klubben.


Kontakta Susanne K Petersson på tel 070-268 17 29 eller 0491-819 76


Klubbjacka


Funderar du på en klubbjacka? Här kommer ett förslag från styrelsen. Jackan är från Engelssons och klubben bjuder sedan alla medlemmar på ett klubbmärke - på ärmen till exempel. Man kan också själv betala för sitt och hundens namn - som på bilden. Kul om vi blir flera som har jackan
Vill du veta mera så hör du av dig till styrelsen@oskarshamnsbk.se