Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Bli medlem!


Vill du bli medlem i Oskarshamns Brukshundklubb betalar du in avgiften på bankgiro 501-5029 ange fullständigt namn, adress, telefon samt fullständigt personnummer.


Du betalar en medlemsavgift. Den består av två delar, en förbundsavgift och en lokal avgift. Det första året som du är medlem betalar du medlemsavgiften direkt till oss. OBS! Det andra året får du en avi från Brukshundklubbens förbundskansli som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis!

Som medlem i Oskarshamns Brukshundklubb får du tillgång till kurser, utbildningar, tävlingar och prenumeration på SBK:s tidning Brukshunden.

Du är dessutom försäkrad under tävlingar och kurser, samt till och från
kurs- och tävlingstillfälle.


Medlemsavgifter:

- Ordinarie medlem 500 kr/år (A)

- Ungdomsmedlem 300 kr/år (B)

- Familjemedlem 110 kr/år (C)

- Delmedlemskap, om du redan är huvudmedlem på annan klubb 100 kr/år


Välkommen till OBK!

Nycklar


Medlemmar kan lösa ut en nyckel till klubben som ger tillgång till källaren där man tänder lamporna på planen och kan spola av sin hund, till toaletten och värmen i klubbstugan samt till agilityboden. Du får betala 175 kr i depositionsavgift för nyckeln. 


Kontakta Susanne K Petersson på tel 070-268 17 29 eller 0491-819 76

Trivselregler


Allmänt


 • Gör det till en god vana att diska och tömma soporna efter dig när du använder köket.
 • Torka av borden du använt.
 • Ta upp och rengör eventuella vattenskålar som din hund använt.
 • Sopa upp efter dig och din hund i stugorna när ni lämnat delar av gräsplanen kvar inomhus. Rengör skorna så gott du kan innan du går in.
 • Om du tar sista papperet på toa se till att det kommer dit nytt, gäller även tvål och handdukar. Töm papperskorgen om den är full.
 • Rengör efter dig om du använder duschen i källaren.

 

Planerna


På klubbens stora gräsplaner är alla välkomna att träna sina hundar så länge trivselreglerna följs och tävlings- och kursverksamhet inte störs. 


 • Visa hänsyn mot varandra och varandras träning på klubben. Tänk på att det kan förekomma skotträning på torsdagar och lördagar.
 • Det är inte tillåtet att rasta sin hund på våra planer. Detta gäller samtliga planer även Valpplanen och Agilityplanen.
 • Gör det till en god vana att komma till kurs eller träning med en välrastad hund. Om olyckan skulle vara framme trots detta, plockar du naturligtvis upp efter dig. Kasta din påse i en för ändamålet uppsatt papperskorg.
 • Träna aldrig på våra hinder utan att först ha fått undervisning i hur de används. Detta gäller för alla hinder, A-Hinder och bruksstege på appellplanen och samtliga balanshinder på agilityplanen.
 • Löptikar hänvisas till vänstra planen (ifrån klubbstugan sett). För Agilityhundar gäller tikskydd på under löpet, för att undvika dropp på och i hindren.


OM DU GÅR KURS SKA DU ALLTID FÖLJA DE

INSTRUKTIONER SOM DINA INSTRUKTÖRER GER DIG.


Drogpolicy för Oskarshamns Brukshundklubb

 

Oskarshamns Brukshundklubb är en förening som ska förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. Vår förening vill bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar både fysiskt, psykiskt och socialt. Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och andra droger är negativt för alla former av vår verksamhet. Dessutom ska föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i våra aktiviteter.

 

Vår policy innebär

 

 • Att all kursverksamhet i Oskarshamns Brukshundklubb ska vara helt alkohol- och drogfri.
 • Att rökning inte får ske i föreningens lokaler.
 • Att bruk och även hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt lag och därmed helt oacceptabelt och får därför inte förekomma i vår verksamhet.
 • Att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer, dock med restriktion när ungdomar är närvarande.

 

Vår policy för styrelsen innebär

 

 • Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy.
 • Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.
 • Att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger.

 

Så här ska föreningen agera när policyn inte efterlevs

 

 • Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om den berörde är under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

 

Så här gör vi för att vår policy ska bli känd hos alla våra medlemmar

 

 • Information ska finnas på föreningens hemsida.
 • Uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet.

 

//Styrelsen


Medlemsförmåner

 

Smådjurskliniken Oskarshamn 

 

Erbjuder klubbens medlemmar 10 % på hd-/edröntgen. Uppge ditt medlemsnummer vid bokning. Länk till deras hemsida.

Copyright @ All Rights Reserved

Föreningsliv

"Enighet är en styrka … när det finns lagarbete och samarbete, kan underbara saker uppnås.”

– Mattie Stepanekorem

 

Både i ditt team med din hund och vi som förening. Vår förening är en idell förening. I vår förening kan alla bidra. Du också. Det är roligt att hjälpa till i ett fint gäng.

Senaste nyheterna

 

S

 Gemensam arbetsdag. Se ovan.

 

       5 juli 2019

Sss


Medlemsmöte. Se ovan.

 

9 maj 2019

 

Hemsidan uppdaterad

 

1 jan 2019

Kom i kontakt

 

Oskarshamns Brukshundklubb

Havslätt

572 40 Oskarshamn

Email: prinfo@oskarshamnsbk.se

Telefon: 072-389 59 47